Disclaimer

De onderstaande disclaimer is van toepassing op deze website. Door onze website te gebruiken ga je automatisch akkoord met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle inhoud op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de inhoud op deze site geldt dat Paperairplane.nl geen garanties kan geven ten aanzien van de juistheid, actualiteit, deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Paperairplane.nl aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade die de bezoeker lijdt als gevolg van het gebruik van deze website en de op de site verstrekte informatie. Ook aanvaardt Paperairplane.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Paperairplane.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Paperairplane.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Paperairplane.nl of de desbetreffende derden.